El principal objectiu de Productos Valent és garantir la seguretat alimentària. És per aquest motiu que les nostres instal·lacions productives estan sota una optimització continuada amb les últimes tecnologies.

Tota aquesta dedicació ens ha permès obtenir els certificats de qualitat més exigents i reconeguts internacionalment: BRC, IFS, i la Llista Marc d’Establiments autoritzats per a l’exportació de productes carnis.

Així mateix, el nostre esforç per aplicar els màxims estàndards de qualitat combinat amb la nostra llarga trajectòria com empresa exportadora  ens ha portat a obtenir les autoritzacions per poder exportar a EEUU, Brasil, Mèxic i Corea del Sur, entre d’altres.